800 päivää ilman työtapaturmia

800 päivää ilman työtapaturmia

8.6.2020

Marakon-konsernissa saavutettiin kesäkuussa merkittävä merkkipaalu, kun yrityksessä tuli täyteen 800 peräkkäistä päivää ilman työtapaturmia. Tuloksen taustalla on yli kaksi vuotta päivittäistä turvallisuustyötä, josta johto ja työntekijät kantavat yhteisesti vastuuta.

”Työturvallisuus on meille niin tärkeä asia, että siitä ei neuvotella. Lähdemme siitä, että jokaisella on oikeus tehdä työnsä turvallisesti”, sanoo Marakon-konsernin toimitusjohtaja Pekka Pohjoismäki.

Systemaattinen työ työturvallisuuden kehittämiseksi Marakon-konsernissa alkoi vuonna 2018, kun asia kirjattiin liiketoimintastrategiaan. Samassa yhteydessä julkaistiin konsernin vähimmäisturvallisuusvaatimukset, joissa otetaan kantaa tilanteisiin, joissa työntekijän turvallisuus saattaa joutua uhatuksi.

”Vähimmäisturvallisuusvaatimukset edustavat minimitasoa ja koskevat kaikkia konsernin yrityksissä työskenteleviä titteliin tai työtehtävään katsomatta. Jokaisella työntekijällä tulee olla myös voimassa oleva työturvallisuuskortti”, jatkaa Pohjoismäki.

Kesäkuussa saavutettu 800 päivän lukema saa kiitosta myös konsernin työturvallisuusvaltuutetulta.

”Tällaiseen tulokseen ei päästä ilman, että yrityksen johto on täysillä mukana ja täysin sitoutunut työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen. Ala on riskialtis työtapaturmille, joten pidetään jatkossakin huolta toisistamme ja itsestämme”, sanoo työturvallisuusvaltuutettu Lasse Summa.

Turvallisuushavainnoista palkitaan ja niistä puhutaan

Konsernin henkilöstöä myös kannustetaan turvallisuusriskien havainnoimiseen. Tässä heillä on apuna mobiiliapplikaatio, jonka avulla he voivat kuvata mahdollisen riskitilanteen ja ladata riskihavainnon yrityksen riskienhallintajärjestelemään.

”Tavoitteemme on, että jokainen työntekijä tekisi ainakin kaksi havaintoa vuodessa. Kannustamme tähän palkitsemalla jokaisen havainnon tekemisestä elokuvalipuilla. Myös positiiviset havainnot huomioidaan”, kertoo Pohjoismäki.

Työturvallisuusasiat ovat konsernin yrityksissä puheissa päivittäin. Kerran kuussa käydään yhdessä henkilöstön kanssa läpi myös järjestelmään tulleet riskihavainnot, joiden pohjalta tehdään käytännön suunnitelma, jolla riski poistetaan tai sen toteutuminen vältetään.

”Kun kiertelen huollossa, tehtaalla tai taukotiloissa, minulla on tapana sanoa, että ”älkää sitten teloko itseänne siellä”. Työturvallisuuskulttuuri rakentuu ja vahvistuu päivittäisen kommunikoinnin ja yhteisen tekemisen kautta”, sanoo Pohjoismäki.