”Ala tarvitsee uusia konkreettisia ratkaisuja, joilla työmaiden hiilijalanjälkeä saadaan pienemmäksi”

”Ala tarvitsee uusia konkreettisia ratkaisuja, joilla työmaiden hiilijalanjälkeä saadaan pienemmäksi”

1.6.2021

Työmaiden sähköistäminen ja kiinnostus sähkökäyttöisiä maanrakennuskoneita- ja laitteita kohtaan on kasvussa. Jututimme aiheesta Konsta Leinoa, joka vastaa Marakonilla energiaa varastoivien
X-Power akkujärjestelmien tuotelinjasta.

Miksi työmaiden sähköistäminen on nyt pinnalla?
Keskustelu liittyy ilmastokriisiin, joka on luonut myös maanrakennusalalle paineen energiankulutuksen ja CO2 -päästöjen pienentämiseen. Ala tarvitsee uusia konkreettisia ratkaisuja, joilla työmaiden hiilijalanjälkeä saadaan pienemmäksi.

Miten sähkönsaanti työmailla tällä hetkellä toteutetaan?
Murskaus- ja seulontaprosesseissa sähkövirran tuotto hoidetaan yleensä dieselgeneraattoreilla, koska murskausmontuissa ei ole valtakunnan verkkoa eikä sellaista ole vaihtelevan sähköntarpeen vuoksi niihin myöskään mielekästä rakentaa.
Huonon hyötysuhteen takia dieselgeneraattorin käyttö on kuitenkin kallista, sillä generaattorit mitoitetaan usein prosessin huipputehon mukaan, jota kuitenkin tarvitaan vain hetkittäin. Dieselgeneraattorin käytöstä aiheutuu myös haitallisia päästöjä.

Millaisia ratkaisuja on tarjolla työmaiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi?
Dieselgeneraattorin hyötysuhdetta voidaan parantaa huomattavasti ns. hybridisointimenetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että huipputehoa varten sähköenergiaa puretaan dieselgeneraattorin lisäksi myös energiaa varastoivasta akkujärjestelmästä, jonka ansiosta dieselgeneraattorin koko voidaan jopa puolittaa. Tällä tavoin polttoainetta kuluu vähemmän, jolloin myös käyttökustannukset ja hiilidioksidipäästöt alenevat merkittävästi.

Antaisitko esimerkin käytännön tilanteesta, jossa akkuja voidaan hyödyntää generaattorin rinnalla?
Esimerkiksi murskaustyömailla olemassa oleva dieselgeneraattori voidaan korvata pienemmällä laitteella, kun kulutuspiikkejä varten hankitaan energiaa varastoiva akusto. Samoin rakennustyömailla, joissa on sähköliittymä, kulutuspiikin sähkötehoa voidaan lisätä akustosta ja pienemmät kaapelit ja liittymäkoot riittävät.

Kuinka yleisiä sähköiset työkoneet ovat Suomessa?
Sähköiset työkoneet ovat Suomessa vielä aika harvinaisia. Pohjoismaista Norja on tässä edistynein. Uskon kuitenkin, että sähköistymisaalto saatetaan nähdä meillä voimakkaanakin jo ihan lähivuosien aikana.

Mitä haasteita tai mahdollisuuksia näet tässä kehityksessä?
Suomalaisista kaupungeista Helsinki on jo esimerkiksi asettanut päästörajoituksia ja kaupunkiympäristöissä toimivia urakoitsijoita pisteytetään sen mukaan, mikä heidän ilmastovaikutuksensa on. Ilman toiminnan muutosta urakoitsijoilla on siis vaarana pudota kilpailusta. Merkittävä asia aikanaan on myös sähköisten työkoneiden lataaminen, joka voidaan hoitaa työmaille helposti kuljetettavan energiaa varastoivan akkujärjestelmän avulla.