Rammer 3288 rikkoo kiveä Lahden kehätietyömaalla

Valtatie 12 kulkee Lahden keskustan ja Hollolan Salpakankaan asuinalueiden läpi. Se on vilkkaasti liikennöity valtatie ja ainoita kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa. Uusi kehätie parantaa ennen kaikkea turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Työt valtatien 12 osalta työt alkoivat keväällä 2018. Tavoiteaikataulun mukaisesti valtatie 12 avataan liikenteelle vuoden 2020 lopulla ja viimeiset päällystystyöt on aikataulutettu vuodelle 2023.

Työmaat ovat käynnissä eri puolilla Lahtea ja Hollolaa näkyvästi. Yhtenä aliurakoitsijana Hollolan päässä Okeroisissa louhintoja suorittaa T.Maijala Oy. Heillä on työmailla 2- 4 poravaunua sekä Rammer-hydraulivasaroilla varustettuja kaivinkoneita. Salpausselän maasto on hyvin kallioista ja irrotettavaa riittää n. 750 000 k-m3:ssa ainakin alkuvuoteen 2019 toteaa toimitusjohtajaTapio Maijala. Louhe käytetään sellaisenaan penkkoihin ja osa murskataan jatkokäytettäväksi teiden kantaviin kerroksiin. Kehätien alueelle rakennetaan useita siltoja, joten mursketta käytetään runsaasti silta-anturien pohjiin sekä ramppeihin.

T.Maijala Oy rakentaa kehätietä

Rammer3288