Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Marakon Oy

Y-tunnus: 2221475-5
Yrittäjänkatu 10
15170 Lahti

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

jaana.viilamo@marakon.fi

REKISTERIN NIMI

Marakon Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Marakon Oy:n asiakkaaksi, ostanut Marakonilta tuotteen tai palvelun, tai osallistunut Marakonin järjestämään tilaisuuteen. Marakon Oy voi tehdä markkinointiviestintää kohderyhmään kuuluville henkilöille, joiden tiedot ovat julkista tietoa.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä Marakonilla seuraavia tarkoituksia varten: asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, laskutus ja perintä, tilausten arkistointi ja käsittely, tiedotus, markkinointi, tilastointi, rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen, asiakaskyselyt ja muut kyselyt sekä muut vastaavat tarkoitukset. Tietoja voidaan käyttää myös henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Marakon Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä itse tallentaa sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausten yhteydessä tallennetaan myös tiedot käsitellyistä tilauksista sekä tilauksien toimitusten seurantatiedot. Tilauksen yhteydessä saatetaan tallentaa myös tilaajan IP-osoite.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Marakon Oy:n käytössä, paitsi Marakon Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, tilausten toimituksiin tai luotto- tai maksupäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Marakon Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi tilausten toimitukseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Asiakasyrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään Marakon Oy:n käyttämästä rekisteristä käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu salasanoilla ulkopuolisilta. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Marakon Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

EVÄSTEET

Käytämme sivustolla evästeitä.

Käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi käytämme sivustolla evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käyttämisen.