Uthyrning

Flexibla och kostnadseffektiva lösningar för tillfälliga eller långsiktiga behov

Marakon säljer, hyr ut och underhåller utrustning och tillbehör för spräckning, schaktning, rivning och materialhantering. I praktiken kan all utrustning vi säljer även hyras. I vårt utbud ingår slaghammare, gripare, pulveriserare, krosskopor och betongskärare.

Att hyra utrustningen är en snabb och smidig lösning när du har ett tillfälligt behov av tillbehör eller om arbetet är säsongsbetonat. Jämfört med en stor utrustningsinvestering är det dessutom kostnadseffektivt för dig att hyra utrustningen när nyttjandegraden är låg.

Här hittar du utrustning som vi hyr ut – ta kontakt!

Vi hyr till exempel ut

Pulveriserare

Krosskopor

Slaghammare

Vill du hyra utrustning?

Pedro Bejarano

Försäljningschef, försäljning och uthyrning

044 030 1487
pedro.bejarano@marakon.fi

Juhani Rannikko

Försäljning och uthyrning

040 532 1135
juhani.rannikko@marakon.fi

Tuomo Virtanen

Försäljning och teknisk rådgivning

044 030 1487
tuomo.virtanen@marakon.fi