X-Power -akkujärjestelmien avulla sähköenergian saatavuus voidaan taata myös jakelukatkosten aikana

X-Power -akkujärjestelmien avulla sähköenergian saatavuus voidaan taata myös jakelukatkosten aikana

20.5.2021

X-Power on energiaa varastoiva akkujärjestelmä, joka toimii sekä sähköverkossa että sen ulkopuolella. Akkujärjestelmän käyttökohteet ovat monipuolisia, ja ne tarjoavat sähköverkkoyhtiöille uudenlaisia mahdollisuuksia parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

”X-Power -akkujärjestelmän suuri hyöty on siinä, että sen avulla sähköenergian saatavuus voidaan taata myös jakelukatkosten aikana. Häiriötilanteessa sähkönjakelua voidaan jatkaa monissa kriittisissä toiminnoissa kuten palo- ja pelastustoimi, terveydenhuolto sekä lämmön- ja vedenjakelu”, kertoo Xelectrix-tuoteryhmän tuotepäällikkö Konsta Leino.

Saatavuuden varmistamisen lisäksi akkujärjestelmien avulla on mahdollista ylläpitää myös sähkön laatua niin, että se pysyy sähköyhtiöiden asiakkaille luvattujen raja-arvojen sisällä. Laadun vaihtelu ei käytännössä juurikaan näy kuluttaja-asiakkaille, mutta sillä voi olla suuri merkitys teollisuusyrityksille.

Vaihtoehto kaapeloinnille

Suomessa sähkönjakelun toimitusvarmuuteen on perinteisesti panostettu maakaapeloimalla sähköverkkoa. Pitkien etäisyyksien ja haasteellisen maaperän vuoksi kaapelointi voi kuitenkin tulla kalliiksi.

”Akkujärjestelmät tarjoavat kiinnostavan mahdollisuuden tutkia vaihtoehtoja kaapeloinnille. Voitaisiinko niiden avulla toteuttaa esimerkiksi syrjäisemmän kylän varavirtajärjestelmä? Tätä olisi mielenkiintoista tutkia pilottiprojektina yhdessä sähköyhtiön kanssa”, pohtii Leino.

Sähköverkon työkeskeytyksien aikana sähkön saatavuus on perinteisesti korvattu siirrettävillä dieselgeneraattoreilla. Dieselgeneraattorit vaativat kuitenkin säännöllistä ylläpitoa sekä tuottavat melua ja päästöjä ympäristöön. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi toimia hiljainen ja päästötön akkujärjestelmä, joka voidaan siirtää esimerkiksi kuorma-auton lavalla kohteeseen ja jonka avulla asiakkaiden sähköjakelua voidaan ylläpitää työkeskeytyksen aikana.

Kysy lisää ratkaisuistamme!

Lisätietoja:

Konsta Leino, Xelectrix-tuoteryhmän tuotepäällikkö
puh. 045 638 4952
konsta.leino@marakon.fi